Cykelpolitik i Malmö inför valet 2018


Vad vill partierna göra för ökad cykling i Malmö efter valet?


Valet 2018 närmar sig och de politiska partierna kommer med olika utspel i sina hjärtefrågor. Men vad tycker de om trafiken i Malmö i allmänhet och cykling i synnerhet? Vi har läst igenom partiernas program, sökt efter uttalanden i media och skickat direkta frågor om cykling. Till sist har vi gjort en analys av vad de olika partierna har för inställning till satsningar på cykling. Allt för att du ska veta vilket parti som i realiteten är för cykling i Malmö.

Cykel och cykling kanske inte känns som valets största fråga men hälsa och miljö kommer att tillhöra de viktigaste frågorna i framtiden och cykeln har möjlighet att förbättra båda. I all sin enkelhet är cykeln gårdagens lösning på framtidens problem.

Eftersom miljön är en viktig fråga och cykling är i ropet säger alla partier att de är positiva till ökad cykling. Däremot skiljer sig partiernas ambitioner åt när det kommer till att praktiskt genomföra åtgärder som förbättrar för cyklister och får fler att cykla. Värt att tänka på är också att inget parti kommer kunna driva igenom sin egen politik till 100 procent. De fyra borgerliga partierna i MalmöAlliansen går till exempel till val med en gemensam plan för cykling i Malmö. På samma sätt har Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ kompromissat fram en gemensam cykelpolitik de senaste fyra åren.

Vi har ställt 10 frågor till de åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ, vilka är de partier som har störst sannolikhet att ta plats i kommunfullmäktige efter valet. Frågorna är tänkta att spegla partiernas inställning till cykling och hur mycket de är beredda att satsa för att få fler barn, unga och vuxna att cykla.

1. Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?

2. Är cykel och cykling en viktig fråga för er?

3. Hur ser ni på Malmö som cykelstad?

4. Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?

5. Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?

6. Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?

7. I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?

8. Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?

9. Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?

10. Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?


Här presenteras svaren från de åtta riksdagspartierna och Feministiskt initiativ:
Kommentarer

Anonym sa…
När kommer svaren från resten av partierna?