Skåne som cykelregion


I en motion till regionfullmäktige skriver socialdemokraten Rikard Larsson att Region Skåne borde ha som ambition att bli Sveriges bästa cykelregion. Han föreslår bland annat att det görs:

- En genomgång av de skånska cykelstråken samt behovsbild och utbyggnadsförslag

- En generell problemanalys av cykeltrafiken i Skåne

- Förslag på åtgärder som skulle underlätta för vardagsresor, cykelsporten, rekreation och turism

- Förslag på hur Skåne stärks som en eventregion på cykelområdet

Rikard Larssons motion tar upp en fråga som borde ställts för länge sedan: varför samarbetar inte skånes kommuner mer i cykelfrågor? Skåne har som region Sveriges bästa förutsättningar att knyta samman centralorter med cykelvägar. Avstånden är överkomliga, vädret gynsamt och terrängen lagom kuperad. Dessa cykelvägar skulle kunna användas av både pendlare och turister. Med ett gemensamt skyltsystem skulle det bli lätt att hitta. Allt fler cykelpendlar året runt och cykelturismen förväntas omsätta miljardbelopp inom ett par år. En gemensam cykelstrategi skulle också göra det lättare att klämma Trafikverket på de pengar som behövs för att bygga infrastrukturen.

Frågan är nu vad de andra partierna säger om förslaget. Att de röd-gröna går på samma linje är inte svårt att gissa men kommer framförallt moderaterna stödja förslaget? Den som lever får se...

Läs mer på: http://socialdemokraternairegionskane.blogspot.com/2011/08/gor-skane-till-sveriges-framsta.html

Kommentarer

Det finns ju en regional cykelsammordnare. Detta borde ju ligga på hans bord. Tyvärr räcker ju inte utredningar och sammordning. Det krävs också ibland konkreta insatser.