Malmö storsatsar på cykelCykla mot enkelriktat kan bli vanligare i framtiden

I höstas meddelade Stockholm Stad att de skulle satsas 1 miljard på cykling fram till 2018. Nu följer Malmö efter och avsätter 410 miljoner för åren 2012-2018. Det som är extra glädjande är att det nu planeras för cykelbanor längs flera av Malmös större gator. Målet är att antalet resor med cykel ska öka från 23% till 30%. Det tycker Stadsbyggnadsnämnden är får lågt satt med tanke på att 55% resorna till arbete och studier i Köpenhamn sker med cykel.
En satsning för att göra det möjligt att cykla mot enkelriktat ska också göras. Det ska tydligen ha varit omöjligt innan pga lagstiftningen men som man kan se på bilden ovan har det gått att lösa tidigare.

Totalt kommer det bli närmare 30 km nya cykelvägar. Bland de prioriterade sträckorna finns:

Längs Eriksfältsgatan, från Heleneholmsstigen till Docentgatan. 1,9 kilometer: förlänger Stadionstråket hela vägen till Nydala.
Längst Erikslustvägen-Linnégatan, från Major Nilssonsgatan till Västanväg. 2,7 kilometer: efterlängtad satsning på en väg som praktiskt taget ber om en cykelväg. I förlängningen behövs det cykelväg på båda sidorna.
Längs Mariedalsvägen, från John Ericssons väg till Regementsgatan. 1,8 kilometer: också en bred väg som länge behövt cykelbana på bägge sidor. Sträckan från John Ericssons väg ner till Stadiongatan hade också behövt en ordentlig cykelväg.
Längs Föreningsgatan-Östra Rönneholmsvägen, från Exercisgatan till Carl Gustafs väg. 2 kilometer: ska bli intressant att se hur cykelvägen ska klämmas in vid triangeln. Cykelvägen borde fortsätta den lilla biten längs med Kronborgsvägen ner till Köpenhamnsvägen för att skapa ett sammanhängande cykelstråk från Ribersborg till Kirseberg (och i förlängningen Lund).
Längs Mellanhedsgatan-Nordmannagatan, från Lorensborgsgatan till Limhamnsvägen. 2,2 kilometer: fortsättning på Stadionstråket västerut. Med den här sträckan skapas ett sammanhängande stråk från Limhamn/Ribersborg till Nydala. Ett av få genomgående stråk.
Längs Munkhättegatan, från Gånglåtsvägen till Ystad­vägen, 3,2 kilometer: den här sträckan knyter ihop Lindängen, Söderkulla, Hermodsdal, Nydala och Almhög i en "loop" som gör att det alltid är nära med cykeln.
Längs Tessins väg-Major Nilssonsgatan-Bellevue­vägen, från Turbinen till Idunavägen. 2,3 kilometer: förhoppningsvis blir det cykelbana på bägge sidor. Åtminstone från Turbinen till Fridhemstorget.

Finns det då någon sträcka som saknas? Om den inte finns med i planeringen borde Pildamsvägen läggas till som ett prioriterat stråk. Här finns det gott om utrymme och inom ett par år bor det 10.000 människor i Hyllie som vill ta sig in till centrum och högskolan på ett bra sätt. Alla kommer inte ta tåget och finns det inget vettigt cykelalternativ blir det bil istället.
En kort sträcka som hade skapat ett långt cykelstråk är Kalkbrottsgatan i Limhamn.
Ombyggnaden av Spillepengens trafikplats skulle möjliggöra en cykelväg genom Spillepengen för en bättre sträckning av cykelvägen längs Västkustvägen. Om cykelvägen planeras in på ett tidigt stadie blir merkostnaden liten.

Det går inte att skriva om cykelsatsingar i Malmö utan att nämna den planerade supercykelvägen mellan Malmö och Lund. Här finns det förmodligen separata pengar avsatta. Under tiden ska Malmö rusta upp sin del av den befintliga cykelvägen mellan städerna. Hur man skulle kunna rusta upp den till något som liknar en supercykelväg kommer i ett senare inlägg (som du hittar här).

Kommentarer

Anonym sa…
Hmm bortkastade pengar när det redan finns perfekta cykelbanor i Malmö i form av trottoarer där ni kan hålla till och preja gångtrafikanter.
En del av vitsen med att bygga bra cykelvägar är att fotgängare ska slippa cyklister på trottoaren. Det är först när cyklister har lika bra infrastruktur som bilister och fotgängare som problemet kommer försvinna.
Anonym sa…
Jag saknar bland prioriterade stråken sträckan vid Lantmannagatan (från Ystadsvägen-Lönngatan-Amiralsgatan).
Ja, längs Lantmannagatan borde det vara cykelväg på båda sidorna. Kruxet blir att knyta ihop dessa med cykelvägen längs Nobelvägen. Här får man komma på en smart lösning vid Nobeltorget men det behöver ändå göras om så det borde inte vara något problem.