Stockholm satsar 1 miljard på cykling

Cyklister i Stockholm som snart får det bättre. Bild från Cykelsmart.se


Stockholm gör helt om och storsatsar på cykling. Under åren fram till 2018 kommer 1 miljard kronor att satsas på cykling. I budgetförslaget står bland annat:

”Stockholms stad har höjt ambitionen när det gäller cykling och målet är att konkurrera med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller cykelvänlighet och cykel-säkerhet. Stockholms stad kommer att satsa sammanlagt en miljard kronor fram till 2018 för att bygga ut infrastrukturen för cykling i Stockholm. Genom cykelmiljarden genomförs cykelplanen och cykeln som transportmedel prioriteras upp väsentligt. Cykelleder som binder ihop stadens olika delar och cykelstråken mellan kommunerna utgör ryggraden i denna satsning. Stockholm rustas för att möta en kraftig ökning av antalet cyklister de kommande åren.”

Man sätter ribban högt när målet är att konkurrera med Köpenhamn och Amsterdam. Tänk om Malmö hade samma ambition annat än i teorin? Malmö stad har ingen miljard att satsa på cykling men 100 miljoner till 2018 är ingen omöjlighet. Om allt läggs på nya och bättre cykelvägar skulle Malmö kunna utmana Köpenhamn på riktigt och inte bara med fler antal kilometer cykelväg.

Kommentarer