Cykeln 200 år!

Illustration: Wikimedia commons

Hipp hipp hurra, cykeln fyller 200 år idag! 

Cykelns tillkomst kan inte tillskrivas en enskild person eller ett särskilt datum. Istället är det en aldrig avstannande utveckling som lett fram till dagens cyklar. Att den 12 juni ändå anses som cykelns födelsedag har att göra med den tyske baronen Karl Drais. Han hade satt ett styre på en så kallad célerifére, en slags springcykel för vuxna. Nu gick det att styra fordonet vilket gjorde det mer likt dagens cyklar. Året var 1816 eller 1817 men den första beskrivna färden gjordes just den 12 juni 1817 mellan Mannheim och Rheinau. Dagen får då symbolisera cykelns födelse även om det fanns liknande tvåhjulingar (célerifére) redan på 1700-talet och att det dröjde drygt 70 år innan cykeln fick den form vi är vana vid idag. 

Cykeln har under tiden gjort en klassresa från att ha varit ett överklassnöje till ett arbetarfordon. Den har spelat en roll i kvinnans frigörelse från gamla normer och spelat en stor roll i det moderna samhällets framväxt. Ända in på 1970-talet var cykeln det huvudsakliga pendlingsfordonet för många människor. Idag har cykeln gång på gång visat sitt värde som lösningen på städernas trafikinfarkter. För att vara ett 200 år gammalt fordon är cykeln modernare än någonsin.

Trots sin ålder har utvecklingen av cykeln aldrig stannat av och den går fortare än någonsin. Cykeln har verkligen framtiden för sig och den finns säkert kvar om 200 år. Frågan är om det samma går att säga om bilen? 


Kommentarer