Cykelfält ny (cykel)väg för Malmö


En cykelbana längs med St Knuts väg har varit efterfrågad länge. Nu är den klar och i och med det har Malmö stad tagit ett första steg mot en ny typ av cykelväg: cykelfältet.

Den 1 juni 2014 började Malmöexpressen rulla på stadens gator. För att ge de nya superbussarna bästa möjliga förutsättningar byggdes gator och korsningar om med en egen fil för bussarna. En korsning som också byggdes om men för cyklar var Amiralsgatan/St Knuts torg. Här fick cyklisterna en egen väg över Amiralsgatan från Spångatan. Tanken var att cykelbanan sedan skulle fortsätta längs med St Knuts väg hela vägen till Industrigatan. Det fanns bara ett problem. Pengarna var slut. Korsningen hade byggts inom ramen för Malmöexpressen men det fanns inte pengar för att fortsätta bygga cykelväg längs St Knuts väg. En av anledningarna till det var att Malmöexpressen hade dragit över sin budget med 70%

I år startade till slut byggandet av cykelbanan men det fanns fortfarande inte pengar till att bygga hela sträckan. Lösningen har blivit att biten mellan Sorgenfrivägen och Industrivägen nu är ett så kallat cykelfält. Cykelfält är något som Malmö stad och Gatukontoret historiskt undvikit till förmån för riktiga cykelbanor. Stockholm har däremot länge satsat på cykelfält även om de har varit ifrågasatta.

Vad är då fördelen med ett cykelfält? För kommunen handlar det oftast om att kostnaden blir mycket lägre. Det finns också fördelar om gatan är smal och andra fordon ibland behöver låna utrymme (se t ex Malmöhusvägen). Till nackdelarna hör en större utsatthet för cyklister och minskad respekt från andra fordonsslag (t ex parkering i cykelfältet). Cykelfält blir inte heller lika permanenta som en riktig cykelbana vilket kan leda till att de plötsligt tas bort till förmån för andra trafikslag.  

Cykelfältet som Gatukontoret testar längs St Knuts väg är speciellt på två sätt. Dels är det separerat från vägen med ett kantstöd och dels är fältet bredare än normalt. Kantstödet innebär en ökad säkerhet för cyklisten och gör att cykelfältet i praktiken blir en cykelbana. Bredden är för att cykelfältet är dubbelriktat men det är ändå extra ordentligt tilltaget. Här är det planerat för ökad cykling.   



Även den delen som är riktig cykelbana är rejält tilltagen. Det är skönt att se att Gatukontoret vågar bygga för ökad cykling. En annan detalj som kan verka obetydlig är den streckade mittlinjen. Här är det tydligt att det är en körbana vilket förhoppningsvis avskräcker fotgängare från att gå där. Streckad mittlinje borde vara standard på alla dubbelriktade cykelbanor. På önskelistan står även fler cykelsymboler i asfalten, gärna av typen som är försänkt i underlaget. 

Finns det något som kunde varit bättre? Korsningarna med anslutande vägar borde ha varit av den nya typen av cykelöverfart där korsande trafik ska väja. Stråket får ändå ses som ett huvudstråk och borde ha status som huvudled. Den nuvarande lösningen innebär att högerregel gäller vilket ger olika regler beroende på vilket håll cyklisten rör sig. 

Är då cykelfält något Malmö ska satsa på i framtiden? Efter att ha sett lösningen längs St Knuts väg är svaret definitivt JA. Utbyggnaden av cykelinfrastrukturen måste fortsätta och när pengarna tryter gäller det att hitta fungerande lösningar. Det ska bli intressant att se nästa sträcka som får ett eget cykelfält.  

Kommentarer

Anonym sa…
Oj, detta var minst sagt en förvirrande text. Och en text full med felaktigheter. Kanske för att cykelfält är ovanliga i Malmö? Tycker ni skyndsamt ska läsa på lite mer om cykelfält och omgående ändra texten. Detta är inget cykelfält. Det är en helt vanlig dubbelriktad cykelbana. Kanske byggd på ett sätt som är ovanlig i Malmö men inte särskilt ovanlig i andra delar av landet. Trafikverket använder t.ex. denna lösning med s.k. GCM-stöd. Den finns tom på Götgatan i Stockholm!
Om ni studerar övre bilden så ser ni ju tom skylten för cykelbana uppe till vänster i bilden!
Anders sa…
Ja, det är svårt att förstå varifrån föreställningen om att det skulle vara ett cykelfält kommer. Jag har för mig att det finns - eller har funnits - en kortare sträcka med ett riktigt cykelfält på någon av de större gatorna i västra Malmö.
Anonym sa…
Precis, det är en cykelbana enligt skylten och utformningen.
Anonym sa…
"En av anledningarna till det var att Malmöexpressen hade dragit över sin budget med 100 %."
Detta har Malmö stad skrivit: http://malmo.se/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Nar-du-aker-kollektivt/MalmoExpressen/Om-fordyringen.html
Inte direkt 100 %...
När ett cykelfält avskiljs med ett kantstöd blir det i juridisk mening en cykelbana. I praktiken är dock skillnaden liten. Fördelen med kantstöd är att det tillåter dubbelriktad trafik. För Malmös del har den här lösningen inte varit aktuell tidigare eftersom den ansetts för enkel. Målet har hela tiden varit att bygga "riktiga" cykelbanor. När det nu saknas pengar tittas det på alternativ som i framtiden kan uppgraderas till separerade cykelbanor.

När det gäller hur mycket Malmöexpressen gick över den ursprungliga budgeten kommer vi att göra en ändring. Det visade sig att det bara var 71%.
Anders sa…
Det låter jättemärkligt att Malmö kommun skulle anse att det som byggts inte är en "riktig" cykelbana. Det finns många exempel i landet på cykelbanor med tveksam utformning, men detta är inte ett av dem. Bred, separerad från gående och motorfordon och försedd med mittlinje uppfyller den alla krav man kan tänkas ställa på en dubbelriktad cykelbana.
Enligt trafikplanerare på Malmö stad är det här en lösning som inte skulle gjorts för bara ett år sedan. I och med de nya ekonomiska förutsättningarna blev den här lösningen den bästa för tillfället. I framtiden är det meningen att sträckor som byggs med betongkantstöd ska byggas om till "riktiga" cykelbanor.
Anders sa…
Likväl är det ett jättemärkligt uttalande.
Anders sa…
Riktiga cykelfält finns på Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan.
Unknown sa…
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.