BermudatriangelnSöndagen den 2 mars flyttade busstrafiken som tidigare gått på Södra Förstadsgatan till Rådmansgatan. Det är en nödvändig flytt som kan innebära att Södra Förstadsgatan blir gågata hela vägen till Möllevångstorget. Vad som är mindre bra är lösningen för cyklister i området runt Triangeln. Välkommen till Malmös Bermudatriangel.

Det är lika bra att gå direkt på den heta potatisen: cykelpassagen över Rådmansgatan vid Triangelns köpcenter. Malmös cykelplanerare ville att cykelvägen skulle gå hela vägen fram till Rådmansgatan men tyvärr blev det inte så. Nu slutar cykelvägen fem meter innan och området klassas av Gatukontoret som "gångyta". Från början talades det om ett gångfartsområde men eftersom det är tillåtet att cykla i ett sådant ändrade man sig till det mer diffusa gångyta. Nu ska det alltså enligt Gatukontoret vara förbjudet att cykla över Rådmansgatan eller någon annan stans där det är stenbeläggning. Om det är juridiskt hållbart är osäkert. Det finns inga skyltar som upplyser om vilken typ av yta det är och det finns belysning nedsänkt i stenläggningen som visar cykelbanas förlängning. Att någon därför skulle bli fälld för att ha cyklat över Rådmansgatan är tveksamt. Gatukontoret håller också platsen under observation och kan tänka sig att officiellt tillåta cykling.

Här tar cykelbanan slut om man ska tro Gatukontoret. Alla andra följer markeringarna i beläggningen och cyklar vidare över Rådmansgatan

Lösningen med att låta cykelbanan tillfälligt upphöra vid korsningen S:t Johannesgatan/Rådmansgatan gäller även sträckan längs med Rådmansgatan. Det innebär enligt rådande policy att cyklister på väg i nord-sydlig riktning måste stanna och leda cykeln förbi det stenlagda partiet. Att det inte fungerar i praktiken är inte svårt att räkna ut. Precis som i fallet med cykeltrafiken över Rådmansgatan är det i princip ingen som stannar och leder sin cykel.

Cykelbanan längs Rådmansgatan. Även här tar cykelbanan slut på ett inte helt logiskt sätt

Tänkt sväng in på Klostergatan. Här kommer många att cykla rakt fram på trottoaren

För den som fortsätter att cykla längs med Rådmansgatan mot Triangeln blir det snabbt uppenbart att cyklar inte står lika högt i kurs som bussar. När bussarna har fått mer plats i korsningen för att lättare komma in på Davidhallsgatan så leds cyklisterna istället in på Klostergatan. Här är det tänkt att cyklisten ska ta Borgmästaregatan norrut till Östra Rönneholmsvägen för att där ta sig över på den nybyggda övergången. I dagsläget är Borgmästaregatan mellan Klostergatan och Östra Rönneholmsvägen bara gångbana så även här ska cyklisten kliva av och leda cykeln. En cykelbana håller på att byggas men det är osäkert när den är klar.. Oasvett hur cyklisten väljer att ta sig fram på Borgmästaregatan blir det stopp vid Östra Rönneholmsvägen. Här har cyklister i vanlig ordning inte företräde så det blir till att kliva av cykeln när det är mycket trafik. Väl på andra sidan finns det en lite snutt cykelbana som ansluter till Jörgen Ankersgatan. Problemet för cyklister som kommer söderifrån är att de då kommer mot trafiken på gatan. Eftersom gatan är smal med parkerade bilar på bägge sidor är sikten dålig. Troligtvis har cyklisten företräde som kommande snett från höger men det är nog ingen bilist som kommer respektera det. Risk för tillbud med andra ord.

Borgmästaregatan är för tillfället avspärrad för ombyggnad

Infart till Jörgen Ankersgatan. Här borde det vara företräde för cyklister som i praktiken kör in från höger 

Om nu Jörgen Ankersgatan anses som en bra väg att ta för cyklister som ska till Gustav Adolfs torg så kunde väl Malmö stad ha den goda smaken att göra om den till cykelfartsgata? Eller ta bort en rad med parkerade bilar och göra en riktig cykelväg? I cykelstaden Malmö är det inte cykeln som kommer först. På första plats i trafiken kommer fortfarande bilen med bussen som god tvåa. Cykeln hamnar inte ens på bronsplats för där hittar vi fotgängaren som går före i alla lägen. Cyklisten får helt enkelt nöja sig med att få det som blir över i gaturummet. Vilket leder till diverse omvägar för att ta sig fram till slutmålet. 

Kommentarer

Unknown sa…
Som cyklist vill jag ta mig fram snabbt och lätt, annars tappar man lusten, vilket jag har gjort, cyklar inte gärna i stan. Det dyker hela tiden upp hinder som man ska ta sig förbi, och det är svårt att under färdens gång lista ut hur det är tänkt att man ska köra egentligen. Varför ska man t.ex cykla rakt igenom busshållplatserna där folk står och väntar på bussen? Cykelbanorna i min del av stan är svåra att använda, finns många ställen med skymd sikt, t.ex. Mycket riskfyllt, råkade själv ut för en olycka på ett sådant ställe.