Bike & Ride Malmö C


När Citytunneln projekterades började planer på rejäla cykelparkeringar vid varje station ta form. En bok med olika förslag togs fram och tre eller fyra skulle bli verklighet. Eftersom Triangeln förväntades bli den största stationen räknat i antalet resenärer var det där som de mest storslagna planerna gjordes.

Två parkeringar krävdes och den ena skulle bli ett underjordiskt garage. Tanken vara att utnyttja utbyggnaden av Triangelns köpcenter för att bygga ett cykelgarage vid den norra nedgången. Som allt för ofta ansågs satsningen för dyr och garaget vid Triangeln ströks. När Citytunneln invigdes var det bara cykelparkeringen vid Hyllie station som var klar. Den ligger i ett angränsande parkeringshus och hade i princip de funktioner som tidigt fastlagts. Det fanns en liten lounge, förvaringsskåp, en bemannad informationsdisk och cykelställ där det gick att låsa fast ramen. Lite senare öppnade även en låst del där det gick att använda JoJo kortet för att komma in. 
I november 2012 öppnade Bike & Ride Triangeln vid den södra nedgången. Det är en u-formad konstruktion med ett café och en cykelaffär i varje ände. Däremellan finns det tvåvåningsställ under tak och en låst del närmast cykelaffären. På den öppna ytan i mitten finns det så kallade Sheffield ställ som i praktiken är en kraftig båge som gör det enkelt att låsa fast ramen. Dessa ställ är inte under tak. Närmast nedgången finns en rad med ställ som märkts upp som lastcykelställ men på grund av konstruktionen fungerar de inte i praktiken. En ombyggnad är planerad under året.

Kommunalrådet Milan Obradovic klippte bandet som fyndigt var uppsatt mellan två lastcyklar


Nu sluts cirkeln i och med att det underjordiska cykelgaraget vid Malmö Central öppnar. Här märks de ursprungliga ambitionerna från boken Cykelgarage i Malmö. Det finns möjlighet att cykla ner i garaget där halva utrymmet är gratis och resten är en låst del som kallas Bike & Ride+. Den låsta delen öppnas med hjälp av ett JoJo kort som registreras för Bike & Ride+.


 De speciella lastcykelställen är lägre än bågarna till vanliga cyklar
Cykelställen är av samma typ som på Triangeln förutom de nya lastcykelställen som tagits fram av Hoe 360 Consulting i Danmark. De är en lägre variant av Sheffieldställen som inte är så attraktiva för vanliga cyklar. På så sätt är de förhoppningsvis inte upptagna när det kommer en riktig lastcykel.


 Vattenfontän och påfyllning


Närmast uppgången till spåren finns en lounge där det går att fylla på vatten, ta en dusch eller bara ta det lugnt innan färden går vidare. Det finns också monitorer som visar ankommande och avgående tåg. Bredvid loungen finns toaletter och en cykelaffär där det förutom att laga och köpa cyklar går att registrera sitt JoJo kort.

 Automater för att kunna köpa en resa redan i garaget

I golvet finns markeringar som talar om hur långt det är till uppgången till spåren

Självklart finns det flera pumpar i anläggningen

Fakta om Bike & Ride Malmö Central:
- Totalt 1500 platser
- Låst del med 700 platser
- Särskilda lastcykelparkeringar
- Uppvärmd lounge med tillgång till vatten och dusch
- Toaletter och biljettautomater
- Cykelaffär som kan laga cykeln
- Förvaringsskåp
- Luftpumpar

Kommentarer

Anonym sa…
El till el-cyklar och EUC's, finns det? Stor miss annars med tanke på övergång till eldrivet.