Malmös nya cykelprogram

Karolina Skog (MP) och Anders Rubin (S) presenterar cykelprogrammet


Fredagen den 19 oktober presenterades Malmö stads cykelprogram för åren 2012-2019. Det är en ambitiös plan som totalt kostar över 400 miljoner kronor. Målet är att 30 % av alla resor i Malmö ska göras med cykel 2018.

Satsningen presenterades redan i februari men det är först nu det finns en färdig plan för hur hela cykelprogrammet ska se ut. Under fredagens presskonferens berättade Karolina Skog (kommunalråd för framtidens trafik) och Anders Rubin (kommunalråd) om de fem åtgärdsområden som programmet omfattar:

- Åtgärder som stärker Malmös profil som cykelstad
- Driftsåtgärder för ökad trygghet och komfort
- Övergripande infrastrukturåtgärder
- Små infrastrukturåtgärder
- Åtgärder för förbättrad parkering

Av dessa är det punkten "övergripande åtgärder" som märks mest för Malmös vardagscyklister. Flera större byggen pågår redan och många fler är planerade. Förhoppningsvis leder det i slutänden till att alla Malmös cykelvägar byggs ihop till ett sammansatt nät.
Under punkten "driftsåtgärder" finns cykling vid vägarbeten med. Detta är något som vi kommer att återkomma till eftersom det sköts väldigt dåligt av de entreprenörer som utför olika arbeten på cykelbanor.
Övriga punkter kan sammanfattas som åtgärder som gör livet lite lättare för cyklisten. De små infrastrukturåtgärderna är de som fixar till felen längs cykelvägarna. Ett aktuellt exempel är korsningen Carl Gustafs väg och Roskildevägen som fått en upphöjd överfart. Förbättrad cykelparkering märks när det plötsligt går att parkera sin cykel utan att vara tvungen att flytta andra cyklar. Att Malmös profil som cykelstad skulle vara bra för Malmös cyklister kanske inte är helt självklart men det innebär att politikerna vågar satsa pengar på cykling. Det är klart att cykelstaden Malmö ska satsa på cykling!

Att Malmö antar en ny cykelplan hör inte till vanligheterna. Trots ett rykte som en av Sveriges främsta cykelstäder har planeringen för cykeln inte alltid stått högst på agendan. Efter andra världskriget gjorde Malmö som andra svenska städer och satsade på biltrafik. Cykelvägar togs bort till förmån för bilparkering (t ex Nobelvägen och Tessins väg) och när man byggde nytt var det inom bostadsområden i 60 och 70-talens miljonprogram. Det dröjde till 1976 innan Malmö stad antog sin första cykelplan som användes i ungefär tio år. Därefter dröjde det till 1999 innan nästa cykelprogram utarbetades och då var tidsplanen fram till 2005. Återigen blev det ett glapp till nästa plan (den nu aviserade) men den här gången fortsatte cykelsatsningarna ändå. Resultatet av satsningarna sen den först cykelplanen kan man se om man tittar på hur cykelvägsnätet byggts ut under åren:

- 1970    100 km
- 1981    170 km
- 1990    220 km
- 2000    300 km
- 2011    451 km
- 2012    467 kmKommentarer

Anonym sa…
Cykling vid vägarbeten är mycket riktigt helt åt skogen. T ex lägger man grovt grus som underlag, eller tar bort cykelbanan helt och hänvisar "gångtrafikanter" till gångbanan på andra sidan vägen. Det är också väldigt praktiskt att parkera sina fordon på cykelbanan. Själv brukar jag kommentera detta högt varje gång jag passerar ett sådant arbete, kanske det sätter sig nån gång...