Förslag till upprustad cykelväg Malmö-Lund

Bild: Johan Strömbeck/Sydsvenskan


Om en helt nybyggd velostrada mellan Malmö och Lund är revision 2.0 och Trafikverkets nollplusförslag är 1.1 så kommer här ett förslag som skulle vara 1.5:

Förslaget börjar på Värnhemstorget i Malmö. Här är det trångt som det är så befintliga lösningar får duga fram till korsningen Lundavägen/Hornsgatan. Efter korsningen breddas cykelvägen till fem meter med fyra filer.

Backen upp mot Vattenverksvägen
 

Nästa vägkorsning är med Vattenverksvägen och här är det en markant uppförsbacke till ett rödljus där det är väldigt trångt. För att slippa både uppförsbacken och trafikljusen bygger man en cykeltunnel under Vattenverksvägen. Tunneln når markplanet ungefär i höjd med Norra Bulltoftavägen som i sin tur stängs för in- och utfart till Lundavägen. Bredden är fortsatt fem meter, det finns gott om utrymme att ta av från Lundavägen.

Cykelvägen fortsätter längs med Kirsebergsskolan och kriminalvårdsanstalten till nästa korsning som är Dalhemsgatan. Här stängs vägen av för utfart till Lundavägen eftersom sikten är för dålig. Istället leds utgående biltrafik från området till Östra Fäladsgatan. I korsningen med Östra Fäladsgatan är cykelvägen upphöjd så att den bildar ett naturligt farthinder och övrig trafik har väjningsplikt. Ett system med blinkande ljus som aktiveras av annalkande cyklister uppmärksammar övriga trafikanter på att cyklister är på väg över och har företräde. Ännu har inte cykelöverfarter samma status som övergångsställen men det löser man enkelt med väjningsplikt (eller stopplikt) för korsande trafik.

Sträckan från Östra Fäladsgatan till Segemöllegatan är öppet mål för en supercykelväg för här finns det hur mycket plats som helst. Här bygger man med fördel en separat, upphöjd gångbana bredvid för att markera att cykelvägen är just cykelväg (se bilden från Lund i slutet på inlägget). Vid korsningen med Segemöllegatan passar det bra med en rastplats med information om Malmö, en cykelpump och kanske regnskydd. Längs den här sträckan hade det också passat med en temalekplats, gärna med inriktning på cykling, framdrivning med pedalkraft och trafikkunskap.

Korsningen med Ågatan (NetOnNet in till höger)


Från Segemöllegatan fortsätter cykelvägen över inre ringvägen. Här hade det varit bra med en separat gångbro över ringvägen för att frigöra utrymme till fyra cykelfiler. Vid nästa korsning (Ågatan) byter cykelvägen sida så här börjar en större ombyggnad. Först måste överfarten över Ågatan höjas upp för att prioritera cyklarna. Sedan byggar man en helt ny cykelväg längs östra sidan av Lundavägen som i förlängningen fortsätter hela vägen till Åkarp.
Den första biten är den lättaste. Här är det gott om plats, Lundavägen är fyrfilig och det finns ytor vid sidan som kan tas i anspråk. Ett par företag har utfarter längs sträckan men dessa kan integreras i cykelvägen med farthinder. Samma sak med korsningen med Allégatan där det även blir stopplikt för trafik som ska ut på Lundavägen. De två gatorna Bolagsgatan och Storgatan enkelriktas på så sätt att det blir trafik in på Storgatan och ut från Bolagsgatan. I övrigt med samma upplägg med upphöjd överfart och företräde mot korsande trafik. Mellan dessa två gator finns en gammal bensinmack som kanske skulle kunna bli cykelaffär i framtiden.
I höjd med Storgatan blir Lundavägen smalare så för att få plats med fem meter velostrada på östra sidan får man ta bort cykelbanan på den västra. Det kommer även försvinna ett par parkeringar som måste ersättas.Utfarterna från Skolgatan och Nygatan säkras med upphöjd överfart och stopplikt.

Nästa större korsning är med Lommavägen/Dalbyvägen. Här ansluter en cykelväg från Dalbyvägen som från början går på södra sidan men vid Torngatan byter till norra sidan. För att verkligen utnyttja kopplingen till velostradan borde kommunen flytta cykelvägen till södra sidan av Dalbyvägen.

Från korsningen med Dalbyvägen fortsätter velostradan på östra sidan av Lundavägen. Även här tar man bort cykelbanan på västra sidan för att få mer plats på den östra. Timmermansgatan och Byggmästaregatan stängs av för in- och utfart. Korsningen med Torngatan blir upphöjd och trafik ut på Lundavägen får stopplikt. Kyrkogatan stängs av för utfart mot Lundavägen. Korsningen med Ringvägen blir upphöjd och trafik ut på Lundavägen får stopplikt. Efter korsningen med Ringvägen finns det gott om plats men en busshållplats måste flyttas något söderut.

Rondellen vid Svenshögsvägen


Vid korsningen med Svenshögsvägen är det en cirkulationsplats och här vore det bäst med en planskild korsning i form av en tunnel. Cykelvägen fortsätter sedan mellan Lundavägen och Kornvägen fram till den stora cirkulationsplatsen vid Kronetorp. För att framtidssäkra trafiklösningen bör man bygga en planskild fyrvägskorsning under Kronetorpsrondellen. Detta för att skapa en koppling mellan det område som kommer att byggas öster om cirkulationsplatsen och Burlöv Center. Det gör även att det nya Kronetorpsområdet får en direkt anslutning till velostradan. Den vidare sträckningen från Kronetorpsrondellen är utan problem eftersom området är oexploaterat. Frågan är om cykelvägen ska läggas lägre än den intilliggande bilvägen? På så sätt skulle man kunna göra trafiken mellan Lundavägen och nya Kronetorpsområdet planskild från supercykelvägen. Det skulle även fungera som skydd mot vinden.

Nu är velostradan framme vid Åkarp och trafikplats Kronetorp. Här är det bäst med en ny cykelbro över E6 för att det inte ska bli för trångt på den gamla bron. Efter bron finns det idag en speciell fil för biltrafik som ska köra höger mot Staffanstorp. Den filen måste göras om så att velostradan har företräde mot korsande trafik. Efter korsningen kommer ett mindre skogsparti tillhörande en fastighet. Här måste man komma överens med fastighetsägaren för att få tillgång till utrymmet som krävs.

För andra gången byter den befintliga cykelvägen sida och är tillbaka på den östra sidan av Lundavägen. Däremot är den inte tillräckligt bred för att klassas som supercykelväg. Den behöver därmed breddas och det är inte helt lätt i Åkarp. En lösning är att klassa den östra sidan av Lundavägen som enbart cykelbana (idag är det GC/gång- och cykelbana). Då går det att promenera där men cyklarna har företräde. Vissa av de anslutande vägarna i Åkarp skulle kunna enkelriktas för att minska trafiken och vissa mindre gator kan helt klara sig utan utfart till Lundavägen.

Cykelvägen går från godkänd till underkänd förbi Vallgården


Efter Åkarp kommer en av sträckans sämsta delar. Det är biten förbi Vallgården som är för smal och har dålig sikt. Här gäller det också att komma överens med fastighetsägaren om att få bredda cykelvägen tre meter. Går inte det finns det möjlighet att flytta bilvägen tre meter västerut och bredda cykelvägen åt det hållet. Vilken lösning som än väljs krävs det ändå att trafiken till och från Vallgården har väjningsplikt mot velostradan.

Sträckan efter Vallgården är den bästa mellan Malmö och Lund. Den bör ändå breddas till fem meter för att tillåta två filer åt vart håll, en för långsammare cyklister (och fotgängare) och en för snabbcyklisterna. Vid korsningar med anslutande vägar till Lundavägen är cykelvägen upphöjd och korsande trafik har väjnings eller stopplikt. I Hjärup byter cykelvägen sida för tredje gången så här måste det byggas nytt på den östra sidan. Det är en förhållandevis kort sträcka fram till Gamla Lundavägen där cykelvägen byter sida för fjärde gången. Även här breddas den befintliga vägen fram till plantskolan. Vid plantskolan slutar cykelvägen och man får cykla via Bergströms väg till cykelvägen som går under väg 108. Här behövs det också en ny cykelväg väster om Bergströmshusen som gärna får ansluta så gent som möjligt till cykeltunneln under väg 108 (det blir en förhandling med markägaren).

Från tunneln under väg 108 fortsätter cykelvägen in på Sankt Lars vilket känns som en labyrint för de som inte cyklat där förr. För att velostradan ska bli så effektiv som möjligt bör den gå längs Malmövägen in till Stortorget i Lund. Därför borde den få en egen sträckning genom Sankt Lars med en bro över höje å och en så rak sträckning som möjligt. Längs Malmövägen krävs det lite breddning och förbättringar i korsningar på sträckan fram till Mejeriet. Efter Mejeriet krävs det en helt ny cykelväg längs den västra sidan av Stora Södergatan. Kanske inte fullt fem meter bred men så bred som det går.

Framme vid Stortorget i Lund är supercykelvägen mellan Malmö och Lund färdig men det hindrar inte att Lund bygger vidare norrut hela vägen till Delphi. Där finns redan Lunds bästa cykelvägar som skulle kunna stå som modell för alla nya cykelvägar i Malmö och Lund.

Kommentarer

Unknown sa…
Låter genomtänkt! Vore bra om cykelvägen fortsatt i Malmö längs föreningsgatan fram till Triangeln, där det planeras cykelgarage. Troligen skulle dessa kunna bli mer populära bland långdistanspendlarna än de som bara tar cykeln till tåget.

Annars börjar jag mer och mer gilla idén med att bygga längs banvallen, så länge man har någon form av vindskydd mellan tåg och cykelbana. Kanske lite tråkig väg, men _snabb_. Enda nackdelen är när det blåser i NO/SV riktning...
Håller helt med dig om att cykelvägen borde fortsätta hela vägen till Triangeln (och vidare till Limhamn!). Jag har en idé om hur man skulle kunna få plats med en cykelväg förbi Triangeln. Återkommer med ett inlägg framöver.

Tycker också att en cykelväg längs järnvägen är bra men är rädd för att det blir mer serviceväg än supercykelväg. Det gäller att vägen anpassas för cyklar i första hand och övriga fordon i andra hand (förutom bärigheten som måste klara tyngre fordon).
Bra, genomtänkt och välformulerat! Jag tycker 1.5 är bra mkt bättre än 2.0, men då bor jag också i Södra Lund. Tror dock att många fler än jag kommer uppleva 2.0 som en onödig omväg, särskilt med tanke på att den lär bli en mkt tråkigare resa.

Jag är också fundersam till drivet i frågan men det kan bero mer på min insyn än hur det faktiskt är.
Anonym sa…
Vad hände med detta förslag? Väldigt lite har blivit bättre på sträckan mellan Malmö-Lund.
Med dåliga förutsättningar för cykling kommer bilismen inte att minska och vi kommer inte nå klimatmålen.
Hej! Visst känns det som att det inte händer så mycket med cykelvägen mellan Malmö och Lund. Nu är dock två olika projekt igång för att förenkla cykling mellan de två städerna. Det ena gäller en helt ny "supercykelväg" som tidigare planerades gå längs järnvägen. Detta projekt har lyfts ur järnvägsplanen och är nu ett eget projekt som börjar om på noll. Det andra projektet gäller förbättringar på den del av sträckan som Trafikverket ansvarar för, d v s mellan Åkarp och södra Lund. På torsdag (2 juni) kommer Trafikverket presentera dessa planer på ett samrådsmöte: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/vag-852-malmolund-cykelvag/