Cykelväg längs Norra/Södra Skolgatan

Att cykelvägarna i Malmö inte alltid hänger ihop är känt för alla som cyklar. En av de mer obegripliga sträckorna är mellan Möllevångstorget och Kaptensgatan. Kaptensgatan är en av Malmös mest trafikerade cykelvägar och alla dessa cyklister kommer någonstans ifrån. Merparten kommer troligtvis från just Möllevångstorget längs Södra och Norra Skolgatan (hädanefter bara kallat Skolgatan). När station Triangeln öppnade fanns det en tanke att trafiken längs sträckan skulle minska men det är inte alla som ska med tåget. Många ska "bara" in till Malmö centrum och Skolgatan är ett av få cykelstråk som leder rätt in i smeten.


 Vändzonen där cyklister kommer in på Skolgatan

Börjar man söderifrån kommer man som cyklist in på Skolgatan via en vändzon. Här hade det inte varit några problem att förlänga den befintliga cykelvägen längs gångbanan på den östra sidan (till höger i bilden). Vändzonen är ändå tillräckligt stor för att bilar ska kunna vända. Den stora anledningen till att det troligtvis inte byggts cykelväg här tidigare är att bilparkeringarna längs den östra sidan kommer att försvinna. Samtidigt finns det en ambition från Malmö stad att minska antalet så kallade kantstensparkeringar. Lösningen blir att skapa fler parkeringar en bit norrut på Skolgatan.


 Korsningen Skolgatan/Möllevångsgatan

Den första korsningen är Skolgatan/Möllevångsgatan. Här vore det lämpligt att göra om hela korsningen och låta både gång och cykelbana vara upphöjda med bibehållen stopplikt. Här finns också en av två parkeringar som skulle kunna fördubblas om man disponerade om utrymmet lite och gjorde Skolgatan enkelriktad.


 Cykelpassage som kan tas bort

I höjd med Barkmansgatan är det stopp för biltrafiken med hjälp av två smala cykelpassager. Passagen kan göras om till ett permanent stopp när cykelvägen går längs den östra gångbanan. Till vänster i bild skymtar den andra bilparkeringen som kan fördubblas genom att enkelrikta Skolgatan och göra parkeringen dubbelsidig.


 Korsningen Skolgatan/Friisgatan

Nästa korsning är Skolgatan/Friisgatan. På samma sätt som med korsningen med Möllevångsgatan kan man skapa en tryggare trafikmiljö genom att höja upp gångbanan/övergångsstället tillsammans med cykelbanan. Även här behålls stopplikten för korsande trafik.


 Avstickaren in på Monbijougatan

Vägvisningen leder idag in cyklister på Monbijougatan och en liten cykelväg innanför Monbijouskolan. Det är en vacker och lummig cykelväg som skulle fungera bäst om Monbijougatan stängdes av för biltrafik från Skolgatan. Bilarna skulle istället köra in och ut från Bergsgatan. Om det inte går att lösa är det bättre att leda cykelvägen längs Skolgatan hela vägen till Spångatan.


 Korsningen Skolgatan/Spångatan

Om Monbijougatan av någon anledning inte kan göras bilfri längs skolan är det bättre att cyklisterna kan fortsätta rakt fram till Spångatan. Här gör man en prioriterad högersväng som inte berörs av stopplikten.


Längs Spångatan fins det gott om plats för en cykelväg Korsningen Spångatan/Torpgatan

Oavsett om cykelvägen går via Monbijougatan eller Spångatan behövs det en prioriterad överfart vid Torpgatan. Här hänger man även på den befintliga cykelvägen längs Spångatan som kommer från Folkets park.


 I slutet av Torpgatan skymtar man cykelvägen

Torpgatan är ganska smal och slutar i en vändzon där också Kaptensgatans cykelväg slutar (fast den kommer från andra hållet). Här är det ändå möjligt bygga en cykelbana genom att ta lite utrymme från gångbanan. Gatan är lågtrafikerad av bilar så att det blir för smalt för möte är inget stort problem. Ett problem är vändzonen som kommer att hamna mitt i cykelvägen. Återigen gör den låga mängden biltrafik att det nog går att samsas vid de få tillfällen en bil behöver plats för att vända. Man kan till och med tänka sig att cykelvägen här bara är en markering i gatan.


Vändzonen sedd från cykelvägen


Med tanke på den stora mängden cyklister som passerar varje dag och att det är en ganska kort sträcka gör att man undrar varför det inte byggts en cykelväg här tidigare. Är det så enkelt att berörda politiker och tjänstemän inte vågar ta bort några kantstensparkeringar? Eller har man missförstått cyklisternas önskan att ha en trygg trafikmiljö där man slipper plötsligt uppslängda bildörrar och lastbilar som tränger sig? Oavsett anledning är det inte svårt att se att det här cykelstråket är ett av få som går från södra/östra Malmö hela vägen in till centrum. Därför blir dagens uppmaning till Malmös politiker: bygg cykelväg längs Skolgatan nu!

Kommentarer

Anders Norén sa…
Är det verkligen nödvändigt att bygga en separat cykelbana längs Skolgatan-Torpgatan (varmed väl förstås en dubbelriktad cykelbana på ena sidan av gatan)? Är det inte redan fler cyklar på sträckan än bilar?
Visst hade det gått att göra cykelfartsgata av Skolgatan men i praktiken är det fortfarande "störst-går-först" som gäller. Ska det bli en trygg och säker sträcka mellan Möllevångstorget och Kaptensgatan måste det till en riktig cykelväg. Cykelinfrastrukturen lider tyvärr allt för ofta av inställningen "det behövs väl inte här". Det ger osammanhängande cykelstråk och en ologisk trafikmiljö för cyklister. Både när det gäller motorfordon och fotgängare finns det en röd tråd i planeringen men när det kommer till cykelvägar kan det se ut lite hursomhelst. Titta på Malmö stads cykelkarta så ser du att det finns väldigt få cykelstråk som leder in till centrala Malmö. Med en cykelväg längs Skolgatan hade det i alla fall blivit ett riktigt bra stråk.
Anders Norén sa…
Sambandet mellan (faktisk) trafiksäkerhet och (upplevd) trygghet är i och för sig väldigt svagt när det gäller cykeltrafik. En trygg lösning kan mycket väl vara mindre trafiksäker och vice versa.
Ja, upplevd trygghet är inte alltid samma sak som säkert på riktigt. I fallet med Skolgatan ser jag två anledningar till att det bör vara en separat cykelväg. För det första är det som sagt dåligt med cykelstråk som går in till Malmö centrum. I konsekvensens namn bör ett cykelstråk vara av samma typ hela vägen för att inte skapa förvirring huruvida man är på rätt väg. För det andra är det inte bara livsfarligt att bli påkörd av en bil. Att köra in i en bildörr som plötsligt öpnnas kan innebära döden för en cyklist vilket händer ibland. Desto vanligare är det med svåra skador som kanske sitter i livet ut. Personligen skulle jag gärna se att Skolgatan blev en gågata med en cykelväg i mitten men en bra kompromiss är en separat cykelväg längs den östra sidan av gatan.
Unknown sa…
Om man väljer att svänga mot triangeln så får man stanna vid stoppskylt. Cyklar och stoppskylt går inte bra tillsammans. Svårt för bilister att se cykeln och om man verkligen har stannat till.