Trafikverkets förstudie supercykelvägTrafikverket har låtit göra en förstudie för en supercykelväg mellan Malmö och Lund. Det är en förslagshandling delvis gjord av sommarpraktikanter så det är inte säkert att den leder någon vart. Men det är ändå intressant att man gör en sådan här studie med tanke på att det inte finns något som heter supercykelväg. Det är ett trendbrott i Trafikverkets och föregångaren Vägverkets inställning till cykelinfrastruktur. Nu finns det en möjlighet att cykelvägar börjar klassas i olika nivåer beroende på vilken kapacitet de ska ha (se också inlägget "Vad är en cykelhighway"). Dagens inställing att kalla alla cykelvägar för GC-vägar (Gång och Cykel) håller inte i längden.

Själva studien är välgjord och författarna verkar ha gjort grundliga studier av befintlig cykelväg. De konstaterar torrt att "befintliga gång- och cykelvägen har brister framförallt gällande framkomlighet, säkerhet, information, komfort och trygghet". Vilket täcker in ungefär alla aspekter man kan sätta på en cykelväg. Det finns med andra ord mycket att göra för att uppnå supercykelvägstandard (trots att det ännu inte finns en standard!).
Studien redovisar fyra tänkbara åtgärder på sträckan Malmö-Lund:

1. Nollalternativet: inga åtgärder görs utan dagens sträckning och standard får räcka.
2. Nollplusalternativet: det befintliga stråket rustas upp till en högre standard. På grund av stråkets dragning kommer det inte att kunna klassas som en supercykelväg.
3. Järnvägsalternativ öster: nybyggd gång- och cykelväg öster om järnvägen. Här utnyttjar man den utbyggnad till fyra spår som ska göras mellan Malmö och Lund. Sträckningen blir den genast möjliga eftersom tåget går raka vägen mellan städerna.
4. Järnvägsalternativ väster: nybyggd gång- och cykelväg väster om järnvägen. Samma fördelar som östra alternativet. Mellan det östra och västra alternativet finns det olika för- och nackdelar som beskrivs i studien.

Vissa saker i studien bör uppdateras vid ett förverkligandet av en supercykelväg:

- Cykelvägen anges som en gång- och cykelväg. I praktiken kommer det inte vara många som går där men för bästa framkomlighet och säkerhet måste en supercykelväg klassas som endast cykelväg med möjlighet att gå i kanten mot trafiken (jämför med bilväg).
- Bredden antas kunna vara mellan 3 och 5 meter. I verkligheten behöver det vara minst 4 meters bredd.
- Dimensionerad hastighet är 30 km/h utanför tätort och 20 km/h i tätort. Det är hastigheter som de flesta pendlare håller redan idag. För att det ska bli några tidsvinster för de som vill cykla fort måste en supercykelväg vara dimensionerad för 50 km/h utanför tätort och 30 km/h i tätort.

För den som är intresserad av att läsa mer om studien finns alla dokument på Trafikverkets hemsida.

Kommentarer

Anonym sa…
Detta låter fantastiskt! Jag höll just på att bli påkörd av en bil som svängde över cykelbanan där jag for fram på sträckan Lund-Malmö. Vill man cykla i över 30km/h är cykelbanan bitvis livsfarlig och cyklar man i bilvägen händer det att endel bilister blir irriterade. Cykling bör prioriteras och cyklisters säkerhet bör värderas minst lika mycket som bilisternas!