Miljöpartiet presenterar cykelrapport

Karin Svensson Smith, Kent Johansson och Karolina Skog. Foto: Mikael Anjou (Sydsvenskan)


Som ett av få partier som jobbar seriöst med cykelfrågor presenterade Miljöpartiet en cykelrapport i veckan som gick. Den går att ladda ner som PDF. På ett sakligt sätt går man igenom cykelns fördelar och varför det behöver satsas mer på cykling. Jag hopppas att politiker och tjänstemän läser och tar till sig den här rapporten. En politiker som fått rapporten är Kent Johansson (C) som leder den cykelutredning som kan bli början till den nationella cykelsatsning som så väl behövs. Under tiden står hoppet till politiker som Karin och Karolina som aktivt driver cykelfrågor även när det inte är valtider.

Läs om när rapporten överlämnades till Kent Johansson på Sydsvenskans hemsida  Kommentarer