Vad är en cykelhighway?

Riktigt så här bra är det inte ens i Holland.

I takt med att cyklingen ökar i Sverige ökar också kommunernas ambitioner att profilera sig som cykelstäder. Ett av de senaste begreppen inom cykelplanering i Sverige är supercykelvägar som även kallas cykelhighway, velostrada eller cykelmotorväg. Det senare begreppet är ganska missvisande eftersom det inte handlar om motorfordon men visar hur etablerade begreppen från bilvärlden är. Alla vet vad en motorväg är och då förstår man att en cykeldito måste vara den snabbaste av cykelvägar. Tyvärr är det inte så enkelt. Det finns nämligen ingen klar definition av vad en cykelhighway är. I juridisk mening finns det inte ens cykelvägar, bara cykelbanor. I trafikplaneringen talar man i alla fall om cykelvägar som då skiljer sig från cykelbanor på så sätt att de är helt friliggande från bilvägar.

Problemet med att inte ha en klar definition av en cykelhighway är att vilken raksträcka som helst plötsligt klassas som supercykelväg bara för att kommunen ska framstå som cykelvänlig. Först i Sverige med att kalla en bit cykelväg för "cykelmotorväg" är Örebro som förbättrar två sträckor där många cykelpendlar. Det är dock tveksamt om de kan kallas för supercykelväg i bemärkelsen överlägsen andra cykelvägar. Ett mer ambitiöst projekt är planerna på en cykelhighway mellan Malmö och Lund. Här finns möjlighet att bygga en helt ny cykelväg som uteslutande är till för cyklar.
Trafikverket har gjort en förstudie för ett par tänkbara sträckningar för en supercykelväg mellan Malmö och Lund. I studien talas det om en bredd på mellan 3 och 5 meter och med GC standard (gång och cykelväg). Samtidigt efterlyser författarna till studien en standardisering av begreppet supercykelväg.
Ett sätt att definiera något är genom att säga vad det inte är. En supercykelväg bör t ex inte vara en GC-väg. Samtidigt skulle man även behöva definiera och standardisera andra typer av cykelvägar. På samma sätt som man talar om landsväg, motortrafikled och motorväg bör det finnas olika typer av cykelväg beroende på förutsättningar och behov. Här är förslag på hur dessa skulle kunna utformas:

Cykelbana: enklaste formen av cykelväg. Motsvaras idag av cykelfält som ibland bara har en målad linje som barriär mot övrig trafik.

Cykelväg: är nivåskild från övrig fordonstrafik. Kan ha en parallell gångbana i samma nivå.

Cykelhuvudled: är nivåskild från övrig fordonstrafik och är skild från gångbana antingen via nivåskillnad eller via en barriär (t ex en gräsyta). En cykelhuvudled har alltid företräde i korsningar eller är planskild vid korsningar.

Velostrada: den högsta nivån av cykelväg. En velostrada kännetecknas av:
  • Fyra filer: det måste gå att cykla i olika tempo och därför är det nödvändigt med två filer i varje riktning. Filerna bör vara minst 1,25 m vilket ger en total bredd på 5 meter. 
  • Gångförbud: fotgängare får gå längs med en velostrada men det ska ske i kanten och mot fordonsriktningen. Detta är en fråga om säkerhet både för fotgängare och cyklister.
  • Planskilda korsningar: generellt ska en velostrada ha planskilda korsningar. Det gäller även korsningar med andra (större) cykelvägar. 
  • Företräde: en velostrada har alltid företräde gentemot annan trafik i de fall korsningar sker i plan. Korsande trafik ska ha stopplikt som förstärks med farthinder.
  • Skyltning: skyltningen kan med fördel kopieras från det allmänna vägnätet med distans till olika mål, vägvisning och information om mat- och övernattning. 
  • Belysning: hela sträckan ska vara belyst.
  • Vindskydd: vindskydd krävs på utsatta sträckor men måste göras så att det inte blir att det blåser längs med vindskyddet.
  • Regnskydd: en supercykelväg kommer inte bara att användas av pendlare, framförallt på sommaren kan det komma många cykelturister. Då är det bra med rastplatser med tak, sittplats, information och kanske pump och verktyg. Pump kan betyda skillnaden mellan att behöva gå med en pyspunka till närmaste samhälle och att kunna cykla hela vägen.

För den som vill läsa mer om planerna på en supercykelväg mellan Malmö och Lund rekomenderas varmt "Malmö-Lund på cykel"

Kommentarer

"I juridisk mening finns det inte ens cykelvägar"

Men det är ganska sympatiskt om man tänker på att det i juridisk mening inte heller finns bilvägar. Eller traktorvägar eller gåvägar. Det är bara att nästan alla vägar byggs med snabb biltrafik som utgångspunkt. Sen görs ibland lite anpassningar så att det ska fungera för fotgängare och cyklister också.

Ibland undrar jag om vägingenjörer egentligen önskar att de fick bygga järnvägar och flygplatser istället. Stora pojkars leksaker, och fotgängare och cyklister är helt förbjudna.