ÖP2012

Visionsbild: Dziugas Lukosevicius


Som en del av Malmö stads arbete med den nya översiktsplanen ÖP2012 anordnas tre temakvällar om olika frågor som berör Malmös utveckling. Onsdagen den 14 september var temat "Hur gör vi Malmö till en tät och grön stad?". Medverkande talare var: Björn Siesjö, arkitekt och vd Kanozi Arkitekter, Ann Cederberg, trafikplanerare Tyréns och Malin Dahlhielm, arkitekt SAR/MSA Spacescape AB. Alla tre var väldigt kunniga och höll intressanta föredrag. Efteråt var det lite (för kort) tid att ställa frågor men jag fick inte möjlighet att fråga framförallt Ann om hur man kan höja cykelvägens status i gaturummet. Fick dock en liten pratstund med henne efteråt och hon berättade om en rapport hon höll på att sammanställa med exempel på bra cykelinfrastruktur i Sverige. Jag hoppas kunna återkomma till rapporten när den är klar. 


När det gäller ÖP2012 i övrigt talas det väldigt mycket om cykel som en viktig del i ett framtida Malmö. Tyvärr har det även tidigare talats om att cykeln ska prioriteras men i praktiken har det inte hänt så mycket. Det verkar som att politikernas visioner försvinner i byråkratins kvarnar och när hänsyn tagits till regler och förordningar kring fordonstrafik så blir det lik förbannat en liten remsa cykelbana bredvid den fyrfiliga bilvägen. Det ges helt enkelt inte plats åt cykeln eftersom det skulle ske på bekostnad av biltrafiken.


Redan för 10 år sedan fanns det en trafikplan som på ett väldigt ambitiöst sätt beskrev hur Malmö skulle utvecklas som cykelstad. I stort sett inget av det som beskrevs då har förverkligats. Av det finmaskiga cykelvägsnät som föreslogs har bara en bråkdel byggts. Risken är att samma sak händer med intentionerna i ÖP2012. På samma sätt som att klimatomställningen i världen skulle behöva ske omgående skulle Malmö behöva agera nu men i likhet med världens stater tvekar man och tänker att vi kan vänta lite till. Vad krävs för att Malmö stad ska förstå att cykeltrafiken är den viktigaste lösningen på framtidens trafikproblem? Kollektivtrafik i all ära men den fungerar bäst på längre sträckor för t ex in och utpendling. Om alla som idag åker bil i Malmö valde buss istället skulle systemet haverera. Hade de valt cykel och tagit de övergivna gatorna i anspråk hade staden plötsligt blivit både grön och tät.  

Kommentarer