Positiva tecken


Tacksamt stöd

Det verkar som att Gatukontoret har börjat sätta upp fler av de räcken som testades längs democykelstråket. Förhoppningsvis blir det nu en permanent satsning. Tyvärr passar inte räcket vid alla korsningar eftersom det ofta är för lite plats (se bild ovan). Något som hänger ihop med att cykelvägar byggs som gångbanor trots att de faktiskt är till för fordon som behöver lite plats.Skolexempel på bra cykelöverfart

Längs Södra förstadsgatans södra del har det gjorts förbättringar som borde vara standard överallt i Malmö. Vid korsningar med anslutande bilvägar har cykelvägen gjorts till en ramp för bilarna och blir ett naturligt farthinder. Både säkert och bekvämt för cyklisten som slipper eländet med att först behöva åka ner för en kant och sedan upp för en annan. Det här byggnadssättet tillämpas oftast bara när det är en T-korsning trots att det inte är något större hinder även när en mindre bilväg korsar en större (ofta huvudled). Så här borde det t ex se ut vid den nybyggda cykelvägen längs Nobelvägen.

Kommentarer