Miljöpris till budcyklister


Mikael Bergkvist och Marcus Björk flankerar miljönämndens ordförande Milan Obradovic

Cykelbudfirman Budboys fick Malmö stads miljöpris 2010 för "att de som cykelbudsaktörer förser hela Malmö med ett miljövänligt budalternativ och på det sättet bidrar till att minska både buller och mängden koldioxidutsläpp".
Cykla i Malmö kan bara hålla med och önskar Budboys fortsatt framgång. Behöver du skicka bud i Malmö så tänk cykel nästa gång!

Budboys hemsida: www.budboys.se

Kommentarer