Hårdare tag mot cyklisterPolisen i Malmö aviserar hårdare tag mot cyklister som cyklar på trottoaren. Enligt närpolischef Bengt Hersler beror "problemet" på nonchalans och det blir tydligen värre för varje år. Jag kan hålla med om att det inte alltid är kul med en cykel som susar tätt förbi när man är ute och promenerar. Vad jag inte håller med om är polisens och Gatukontorets analys: folk cyklar på trottoaren och det löser vi med att satsa resurser på att bötfälla dom. Det är samma synsätt som skivbolagen har till fildelare: böter istället för konkreta lösningar. Hade man istället lagt pengarna på nya cykelvägar hade man löst problemet en gång för alla. Genom att bötfälla skapar man bara en motvilja mot att cykla. Om det nu är ett så stort problem att blanda fotgängare och cyklister, varför bygger Gatukontoret dessa idiotiska gång- och cykelstråk överallt? Tydligen är det bara ett problem när man cyklar på en trottoar och inte när man går på en cykelväg.

Kommentarer

Nils sa…
Intressant! Varifrån kommer informationen? Har du någon länk?
Informationen kommer från en liten notis i Vårt Malmö (april numret). Bengt Hersler säger också att de ska skriva ut böter "i större omfång än tidigare". Har tyvärr ingen länk men om du vill kan jag skriva av den.
Marcus sa…
Intressant det här. Jag gillar också din liknelse med skivbolagens sätt not fildelare. Ganska lika tankesätt.

Jag håller med om att man måste göra något för att cyklister ska bli bättre på att följa regler, men som du också är inne på, är det lika farligt med fotgängare som spatserar ut på cykelbanorna.

Jag tror precis som du att man inte kommer få bukt med problemet genom att bötfälla. Man måste helt enkelt göra det lättare att cykla. Och trottoar/cykelbana är en ofantligt korkad ide.
Nils sa…
Aha! Hittade "Vårt Malmö" nätet (länk). Notisen finns på sidan 11.
Min uppfattning är att trottoarcykling huvudsakligen beror på undermålig infrastruktur. Mer plats behövs för både gående och cyklande. Synd att polisen enbart angriper "symtomet".
Som en upplysning kan jag nämna att Malmös cykelkarta på minst ett ställe påbjuder cykling på gångbana. Det är där cykelbanan genom Lindeborg korsar Axel Danielssons väg. Skulle Bengt Hersler möjligen kunna bötfälla cykelkartan? ;)
Unknown sa…
Att säga att utbyggningen av cykelbanor kan lösas "en gång för alla" - och att man borde få cykla på trottoaren tills dess - tillhör den lägsta formen av intresseorganisations-argument.

Jag cyklar på trottoaren, men skulle fan inte försöka rättfärdiga det på nåt sätt.

Istället skulle ni kunna ta reda på om malmöpolisens intresse för trottoarcykling och cykel-lysen är nån slags "broken window theory", att man inom ramen för ett större upprensningsprojekt av en stad börjar med att inrikta sig på mindre brott som man tidigare hade ignorerat (sök på "fixing broken windows new york city"). Just i Malmö känns cyklistbrott som det just minsta problemet för tillfället.
Daniel: jag säger inte att det ska vara tillåtet att cykla på trottoaren. Vad jag inte förstår är varför det anses ok att blanda fotgängare och cyklister på s.k. GC-stråk men inte på trottoarer. Jag säger inte heller att lösningen på den långsamma utbyggnaden av cykelvägar är att tillåta cykling på trottoarer. Det jag säger är att om det fanns en cykelväg parallellt med trottoaren skulle problemet med cyklister på trottoaren vara löst: de skulle cykla på cykelvägen.


Nils2: Den allmänna regeln är att om det är asfalt så är det ok att cykla men är det betongplattor så är det trottoar=cykelförbud. Nu finns det t ex en sträcka bakom Kronprinsen som är cykelväg men belagd med betongplattor. Inte helt genomtänkt. Det jag tycker är det största problemet med cykelkartan är alla de sträckor som kallas "färd i gata" vilket betyder att där finns ingen cykelväg. Hade man tagit bort alla dessa sträckor hade man sett hur dåligt sammansatta Malmös cykelvägar är. Den biten du nämner är mycket riktigt gångbana och som cyklist måste man själv leta sig ut på en parkeringsplats för vidare färd över Axel Danielssons väg. Är kanske läge att informera Polisen om att Malmö Stad uppmuntrar lagbrott :-)
Nils sa…
Hej igen!

Angående Malmös dåligt sammanhållna cykelnät kan jag inte annat än hålla med. Ett stort bekymmer som jag ser det är att Gatukontoret verkar ha antalet mil cykelbana som kvalitetsinstrument. Att Malmö råkar ha 43 mil cykelbana säger inget om den faktiska framkomligheten.
Nils2: Ja, Gatukontoret/Malmö Stad ser till kvantitet istället för kvalité. Argumentet att Malmö har fler kilometer cykelväg än Köpenhamn används för att få det att låta som att Malmö har bättre cykelvägar. Vilket alla som cyklat i Köpenhamn vet är fel :-)
Nils sa…
I februarinumret av Vårt Malmö finns en liten intervju med Leif Jönsson på Gatukontoret. På frågan om var malmöborna vill ha cykelvägar svarar han:

-Många ringer om Amiralsgatan, men där vill vi inte ha några cyklister. Det finns bra, i stort sett bilfria, alternativ till Amiralsgatan.

Det hela verkar lite märkligt. Leif Jönsson säger att malmöborna vill ha cykelbana på Amiralsgatan. Samtidigt slår han fast att "vi" (=gatukontoret?) inte vill ha cyklister där. Det finns alltså ett starkt behov av cykelbana som Gatukontoret på oklara grunder väljer att inte tillgodose. Klart att det cyklas på trottoaren när Gatukontoret inte tillgodoser malmöbornas behov av cykelbanor.

Jag kan hålla med Bengt Hersler om att trottoarcykling beror på nonchalans - nonchalans från Gatukontoret :).