David mot Goliat


Cykelvägen är nu närmast bilvägen


Burlöv är ingen stor kommun och det finns bara 8 mil cykelväg men de vågar tänka ett steg längre än Malmö. På flera ställen har man bytt plats på gång- och cykelvägen och lagt den senare närmast bilvägen. Från början var det en klassisk trottoar men sen tänkte någon till och kom fram till att det är mer naturligt att ha cykelvägen bredvid bilvägen och gångbanan längst in.Upphöjd ramp för cyklister


På samma sträcka har kommunen även byggt s k ramper som gör att bilarna saktar ner och cyklisten får en jämn överfart. Så här borde det se ut vid alla korsningar mellan bil- och cykelväg.


Har då Burlöv skapat den perfekta cykelvägen? Tyvärr inte. På flera ställen är det alldeles för smal G/C väg och ramperna är för långt indragna vilket gör att man som cyklist får köra slalom varje gång man korsar en bilväg. Det blir MVG för intention men bara G för utförandet. Sträckan är dessutom en del av cykelvägen mellan Malmö och Lund så den borde hålla mycket högre standard än vad den gör idag. Kommunerna längs vägen skulle gå samman i ett gemensamt projekt och rusta upp hela sträckan. Varje dag pendlar hundratals människor med cykel hela eller delar av sträckan. Ge dom en ärlig chans att cykla effektivt.

Kommentarer

Nils sa…
Mycket bra att denna undermåliga cykelbana uppmärksammas! "Katastrofen i Burlöv" har även diskuterats hos "Malmö - Lund på cykel" (länk)

Under min tid som Malmö-Lund-pendlare lärde jag mig att det inte var lönt att använda cykelbanan på den sträckan. Mellan polisstationen i Arlöv och rondellen vid Burlöv center cyklar jag på vägen.

Med tanke att kollektivtrafiken går på knäna och att E22:an i stort sett har nått sitt kapacitetstak, är det ytterst märkligt att det saknas vettig cykelbana mellan Malmö och Lund.