Cykelväg till nya station Triangeln


På väg från Möllan till station Triangeln


En ny cykelväg ska byggas längs Smedjegatan mellan Södra Förstadsgatan och nya station Triangeln södra. Cykelvägen byggs som en fortsättning på den stump som idag finns från Bergsgatan för att serva de förväntade 4000 cyklister som ska komma från Möllevångstorget varje dag på väg till Triangeln. En trädplantering kommer skilja cykel- och gångtrafikanter från bilvägen. Gatukontoret kommer även bygga en liten rondell i hörnet av Bergsgatan och Smedjegatan. Arbetet beräknas börja i augusti och skall vara klart till invigningen av Citytunneln den 12:e december i år.


Vågar man hoppas på att Gatukontoret breddar den befintliga cykelvägen och gör den nya tillräckligt bred för att klara 4000 cyklister per dygn? Och vågar man hoppas att de gör cykelbanan nivåskild från gångbanan? Troligtvis inte. Trädplanteringen låter som en bra idé men om resultatet blir att cykelbanan underdimensioneras finns det risk att cyklister hamnar på gångbanan. Om man samtidigt "lånar" lite utrymme från trottoaren (se nya cykelvägen förbi Aq-Va-Kul) finns det risk att fotgängare hamnar på cykelbanan. Är det en nivåskillnad mellan cykelbanan och gångbanan blir det ett psykologiskt hinder för både cyklist och fotgängare. Funkar utmärkt i Köpenhamn men är tydligen inte bra nog för Malmö. När dessutom Malmö Stads egna undersökningar visar att fotgängarna vill ha nivåskilda gång- och cykelbanor blir man mörkrädd. Är det så svårt att inse att det är skillnad på fotgängare och cyklister?


Det ska bli väldigt intressant att se hur Gatukontoret löser "problemet" längs Smedjegatan och hur väl de integrerar cykelvägen i området utanför stationen. Alla ska inte ställa cykeln och ta tåget utan vill fortsätta rakt igenom, kanske för att komma till Pildammsparken. Blir det en tidig jul i år för Malmös cyklister?

Kommentarer