Upprustad cykelväg i KirsebergLite i smyg håller Gatukontoret på med en upprustning av cykelvägen längs Södra Bulltoftavägen. Det innebär en god och en dålig nyhet:

Goda nyheter för dig som cyklar mellan Staffanstorp och Malmö: cykelvägen genom Kirseberg blir bättre.

Dåliga nyheter för dig som brukar promenera längs Södra Bulltoftavägen: Delar av din trottoar kommer att bli cykelväg.

Som vanligt får cyklister och fotgängare trängas på samma yta eftersom det absolut inte får tas något utrymme från de stackars bilarna. När danskarna har byggt separata gång och cykelvägar i 30 år envisas svenskarna med att bygga sina GC-stråk (gång och cykelväg). När ska våra trafikplanerare förstå att fotgängare och cyklister inte hör ihop? Det går bra att skälla på cyklister som cyklar på trottoaren men att bygga cykelvägar som inte inbjuder till promenader verkar helt omöjligt.

Kommentarer

Nils sa…
Hej!

Hastighetsgränsen genom Kirseberg är 30 km/h. Med tanke på den låga hastigheten tycker jag att det naturliga vore blandtrafik där cyklar och bilar färdas tillsammans på vägen. Vad Gatukontoret nu har åstadkommit är nästan att betrakta som "omvänd" trafikseparering. Man har fört ihop gångtrafik med cykeltrafik trots att cyklisten färdas 4-5 gånger snabbare än gångtrafikanten. Eftersom cykeltrafiken bara rör sig något långsammare än biltrafiken, tycker jag det hade varit mer naturligt att låta bilar och cyklar samsas på vägen. Varför trafikseparering á la trafikled i ett 30-område?
Nils sa…
Dessutom undrar jag hur anslutningen till Nobelvägen ska se ut. Kommer det bli på sedvanligt malmömanér där bilister enkelt och bekvämt kan köra rakt fram medan cyklister leds på fantasifulla omvägar?

Din blogg tar upp angelägna ämnen. Alltid intressant och välskrivet!
Tack för berömmet Nils! Visst är det konstigt att Gatukontoret vill få bilarna att köra i 30 km/h utan att göra några hastighetsdämpande åtgärder. Det naturliga vore att ta en del av bilvägen och göra om den till cykelväg. Alla undersökningar visar att det bästa sättet att sänka hastigheten är att göra vägen smalare. Gör man dessutom om vägen till gårdsgata blir det naturligt med blandtrafik.
När det gäller anslutningen till Nobelvägen blir det nog som alltid cykeln som får stryka på foten.