Snökaos


Busshållplatsen utanför Kronprinsen. Foto Christian Fasth

Det har skrivits spaltmeter om snöröjningen den här vintern och det finns inte mycket att tillägga. Som cyklist har man trots allt kunnat glädja sig åt att större cykelvägar har prioriterats så att det har gått att ta sig fram redan tidigt på morgonen.
Några saker kan ändå påpekas för att förbättra till nästa år:

- Delen av cykelbanan som snöröjs måste bli bredare. Som det är nu är det väl trångt när man möter en annan cyklist. Det är även svårt att köra om långsammare cyklister.
- Gångbanor bredvid cykelvägar måste snöröjas samtidigt annars tvingas fotgängare ut i cykelbanan för att komma fram.
- Stråk där mycket människor rör sig över cykelvägen måste röjas bättre. Bilden ovan är från Kronprinsen där den snöröjda cykelvägen snabbt blir svårframkomlig p g a den snö som människor på väg till och från bussen drar med sig.

Kommentarer