Ombyggd överfart på Ystadsvägen


En så kallad ramp för att bilarna ska sänka farten

Ystadsvägen är en stor fyrfilig väg hela vägen från Svedala till Pildammsrondellen. Bara på ett ställe har den smalnat av och det är vid McDonalds på Helenholm där den korsas av en cykelväg. Detta för att cyklister (och fotgängare) skulle kunna passera säkrare när bilarna tvingades sakta ner och bara kunde köra i en fil.
Nu har vägen byggts om till dubbelfil även där men med en s k ramp som ska sakta ner bilarna. Hur det fungerar kan bara framtiden utvisa men eftersom cykelvägen är att räkna som ett huvudcykelstråk (det finns inga andra cykelvägar i närheten) så borde det vara läge för en tunnel under Ystadsvägen. Tyvärr kostar en tunnel ganska mycket pengar och det är ju bara bilvägar som får kosta pengar.

Kommentarer

Nils sa…
Jag är tveksam till om rampen kan kompensera den försämring som breddning till dubbelfiligt innebär. T.o.m. Claes Tingvall på Vägverket (som normalt inte lägger sig i kommunalt trafiksäkerhetsarbete) har kritiserat Malmö för obevakade övergångsställen på dubbelfiliga vägar. Så det är märkligt att det nu har blivit ännu mer av den varan.
Btw, hur har det gått med skrivelsen om cykelbana genom trafikplats Hyllie? Fick du något svar?
Nej, rampen kommer nog inte göra så stor nytta. Farten kanske minskar från 60 till 50 km/h. Samtidigt har risken för omkörningsolyckor ökat från ingen risk till väldigt stor risk. Jag förstår att Claes Tingvall är bekymrad.
När det gäller Hyllie trafikplats har responsen varit noll från officiellt håll. Problemet är att utformningen varit spikat i säkert 10 års tid så det är inget man ändrar så här sent. Senast jag åkte förbi där var rondellen nästan klar och det finns ingen plats att cykla om man inte väljer att ta plats bland bilarna. Ett (bättre) alternativ hade varit att bygga en separat cykelbro vid sidan om med tunnlar under på- och avfarterna. Det hade gjort cykelvägen helt bilfri. Tyvärr kostar det ett par miljoner och såna pengar finns inte till enstaka cykelprojekt.