Kreativ lösning...


Utsikt från väster mot Pildamsvägen

Den nya cykelvägen längs Stadiongatan är i stort sett klar. Nu går det att cykla från Per Albin Hanssons väg till Lorensborgsgatan på en sammanhängande cykelväg. Som vanligt är den gjord med anpassningar till biltrafiken i form av svängar vid korsande trafik men man får vara glad för det lilla. Det som är mest märkligt är lösningen vid korsningen med Pildamsvägen. Istället för att låta trottoaren vika in norrut med cykelvägen närmast bilvägen korsar cykelvägen gångstråket. Resultatet blir en konflikt mellan cyklister och fotgängare. Jag har redan sett fotgängare snedda upp till övergångstället på cykelvägen. Misstaget beror nog på termen GC-stråk som betyder Gång & Cykelstråk. Den buntar ihop cyklister och fotgängare i samma kategori trafikanter och används nästan vid all nyplanering av cykelvägar i stadsmiljö. Att de två grupperna inte har samma krav på infrastruktur verkar inte ha slagit berörda beslutsfattare.


Utsikt från öster mot Pildamsvägen

När man ser cykelvägen från öster förstår man mer varför Gatukontoret valt att låta den korsa gångvägen. Det blir helt enkelt en enklare integration i den befintliga refugen i Pildamsvägen och vidare in på mötande cykelväg. Visst är det intressant att det går bra med kreativa lösningar för cykelvägar när de ska passas in mot bilvägar men inte när bilvägar ska anpassas till cykelvägar. En liten tröst är att det inte är några höga kanter vid anslutningen till bilvägen vilket annars är mer regel än undantag.

Det mest positiva med den här cykelvägen är annars att den i slutänden kommer att gå från Trelleborgsvägen hela vägen till Limhamnsvägen. Mer sånt!

Läs mer på Malmö Stads hemsida: Stadiongatan

Kommentarer

NLC sa…
"Misstaget beror nog på termen GC-stråk som betyder Gång & Cykelstråk. Den buntar ihop cyklister och fotgängare i samma kategori trafikanter och används nästan vid all nyplanering av cykelvägar i stadsmiljö" - kan inte hålla med mer!

Men visst är det också lite kul när man blir överraskad att det ändå verkar finnas lite "tänk" även hos gatukontoret. Och med tydlig markering i vägen (som t.ex. längs heleneholmstigen) kanske det blir tydligare om vad som är vilket.
Unknown sa…
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.