Bra och mindre bra exempel


Cykelväg genom Holma

När man cyklar i Malmö ser man både bra och mindre bra lösningar på cykelvägar. Många av de bättre är byggda redan på 70-talet i de s k miljonprogrammen. I dessa områden separerades biltrafiken från bostäderna och det byggdes bra gång och cykelstråk. Exemplet ovan är från Holma där det byggdes "storhus" mellan 1972 och 1974. Även om dessa områden fått dåligt rykte på senare år är cykelinfrastrukturen fortfarande ett föredömme. Med väl separerade gång och cykelbanor slipper man problemet med fotgängare på cykelbanan och vice versa. När får vi se lika bra cykelvägar i andra delar av Malmö?


Vart tog cykelvägen vägen?

Ett mindre bra exempel på cykelvägslösning finns vid Regementsgatan i höjd med Hemmakväll. En i övrigt mycket bra cykelväg har fått ge vika för en busskur som tydligen inte kunde byggas på något annat sätt. Cykelbanan smalnar därför av till hälften och tvingar ut cyklisten på gångbanan vid ett eventuellt möte. Farligt och onödigt, busskuren kunde byggts och placerats på ett annat sätt utan att försämra dess funktion. Gör om, gör rätt!

Kommentarer