P-avgift för cyklar


Fotomontage av den nya bussbron över kanalen. Cykelgaraget syns under bussen till höger

I samband med byggandet av den nya bussbron över kanalen har ett cykelgarage byggts längs med kanalen. Upplägget är samma som för Lundahoj med övervakad cykelparkering under tak men det planeras även för cykelverkstad och cykeltvätt. Liknande cykelgarage ska byggas i Hyllie och vid Triangeln.
Tyvärr planerar kommunen att avgiftsbelägga parkeringarna med motiveringen att de erbjuder en nivå av service som inte finns idag. Generellt ser jag inget problem i att ta betalt för en tjänst men i det här fallet hade det varit bättre att markera att Malmö satsar på cyklister genom att inte ta betalt. Istället kunde man höja avgiften för bilparkering och på så sätt motivera folk att välja cykel. En bilist har inte så mycket att välja på, bilen måste parkeras i en p-ruta. En cyklist kan däremot välja att ställa cykeln lite varsom och om många väljer bort garaget kan det bli kaos runt de cykelställ som finns ovan jord. Samtidigt rymmer inte garaget alla cyklar som beräknas parkeras vid centralen. En variant kan vara att de som har månadskort på Skånetrafiken får förtur till garaget.

Kommentarer