Stadiongatan


Vy från Pildammsvägen

I samband med den nya fotbollsarenan passar kommunen på att bygga cykelväg längs med den norra sidan av Stadiongatan. Arbetet har precis börjat med start från Pildammsvägen. Arbetet är indelat i tre etapper och cykelbanan kommer i slutänden gå från Trelleborgsvägen till Limhamnsvägen. Etapp 1 går från Per Albin Hanssons väg till Lorensborgsgatan och beräknas vara klar i maj 2009.


Ny infart från norra sidan vid gamla stadion

En ny infart för cyklar byggs på norra sidan av stadionområdet. Den utgår från cykelvägen längs John Ericssons väg som skulle behöva ses över i samband med övriga arbeten. Som det är nu bryts den av i ett virr varr av buss och taxiparkeringar och cyklister tvingas ut längs med gatan.

Kommentarer