Hyllie trafikplats


Illustration David Wiberg

Jag upptäckte att den nya trafikplatsen i Hyllie saknar cykelöverfart. Att man kan missa något sånt i Malmö 2009 känns ofattbart så jag har skrivit en text som ska skickas till Tekniska Nämnden, Stadsbyggnadsnämnden och Gatukontoret:

"Det är med stort intresse jag följer byggandet av det nya Hyllie. Sällan har man chansen att följa ett så stort och spännande projekt på nära håll. Citytunneln, Malmö Arena och Emporia köpcenter kommer alla bli en del i det nya Malmö som växer fram. Ett Malmö som tror på framtiden och vågar satsa på nya lösningar. Tyvärr anar jag att cyklisterna än en gång drar det kortaste strået när det nya vägnätet växer fram. På kort sikt räcker nog de planerade cykelvägarna men de är trots allt bara lokala kopplingar mellan bostadsområden. För samtidigt som biltrafiken får ännu större tillgänglighet till Malmö så hänvisas cykeln till smågator och bostadsområden. Närmast tänker jag på den fina cykelväg som byggts längs med Pildammsvägen från Västra Klagstorp. Den slutar tvärt vid Almviksvägen där det är tänkt att man ska korsa en starkt trafikerad 70-väg för att via Lindeborg leta sig in mot centrum. Det naturliga vore att låta den fortsätta norrut genom nya Hyllie trafikplats och vidare längs med Pildammsvägen. Tyvärr verkar det som att den lösningen har förbisetts och det finns inte ens en detaljplan för hur trafiksituationen ska lösas för cyklister.
I planbeskrivningen från 2005 står det: ”För att minska vägarnas fysiska barriäreffekt bör gång- och cykelpassagerna utformas så att de känns gena, trygga och enkla att använda”. Av dessa tre kriterier är det bara ”trygga” som kommer att infrias. Både ”gena” och ”enkla” har försvunnit på vägen från planbeskrivningen till utförandet. Den genaste och enklaste vägen från Hyllie till Malmö centrum är längs med Pildammsvägen. Vidare står det i planprogrammet: ” För att cykeln skall vara konkurrenskraftig bör cykelvägen var hälften så lång som körvägen med bil”. Stämmer det någonstans i Malmö? Det stämmer definitivt inte in på sträckan Hyllie - Malmö centrum.
Alla större infartsleder till Malmö bör ha en parallell cykelväg, även Pildammsvägen. Genom att inte införliva en cykelförbindelse i Hyllie trafikplats hindrar man att en sådan byggs de närmaste 30-40 åren. För det är så lång tid det tar innan en ombyggnad kan komma på tal. När trafikplatserna både väster- och österut har planskilda cykelvägar i direkt anslutning så vore det ett stort misstag att inte göra detsamma i Hyllie. Lindeborgs Trafikplats är t.o.m. byggd på 70-talet, tala om förutseende!
Viktigast av allt är att tänka på de 10.000-talet människor som kommer att bo och arbeta i det nya Hyllie. Genom att ge dem en snabb och enkel väg till och från centrum kommer fler att välja cykel. Alternativet blir buss och bil eller undantagsvis tåg (prissättning och avgångar är avgörande för tågets framgång). Man får heller inte glömma alla de som jobbar på Svågertorp som inte får behålla sin tågstation. De tjänar också på en bra cykelväg från centrum. Sist men inte minst väntas cykelturismen öka i framtiden (se regeringens trafikproposition). Många kommer att komma söderifrån och att lätt hitta in till stadskärnan är ett stort plus.
Malmö stad har ett ambitiöst program för ökad cykeltrafik. Det vore synd om Hyllie trafikplats gick till historien som det största misstaget i Malmös cykelsatsning."


Så här kommer trafikplatsen se ut

Kommentarer

Nils sa…
Har du fått svar på skrivelsen ännu?