Malmöinitiativet


Regementsgatan idag

Malmö stad har dragit igång två projekt för att utveckla e-demokratin. Det ena är Malmöpanelen som består av 2000 personer som valts ut för att de representerar ett genomsnitt av Malmös invånare. Det andra är Malmöinitiativet som innebär att den som vill kan på hemsidan http://www.epet-malmo.public-i.tv/ lägga ett förslag som andra sedan kan stödja genom att skriva under. På så sätt kan Malmös politiker se vilka frågor som är mest angelägna och kan (förhoppningsvis) agera därefter.
Jag har lagt ett par egna förslag och ett av dom ser ut att delvis bli verklighet. Nu är det inte tack vare mig men det är alltid kul att fler delar ens tankar om vad som är bra för Malmö.
Mitt förslag gällde cykelväg längs hela Regementsgatan. Nu blir det "bara" sträckan mellan Carl Gustafs väg och Fersens väg men det är en bra början.
Läs förslaget här: Regementsgatan

Kommentarer