Fersens bro färdig


Nu är ombyggnaden av Fersens bro färdig. Den västra delen av bron har breddats och resultatet är en obruten cykelbana längs med Fersens väg och mer plats till fotgängare.
Nu ska bara fotgängarna lära sig att inte gå på cykelbanan utan hålla till vänster om stenmuren. I muren finns en genomgång för passage över cykelbanan och vidare över bilvägen.

Kommentarer