Thottsgatan


Så här ser det ut när man kommer från cykelvägen bakom teatern. I det här läget ska cyklisten dels väja för bilar från höger och vänster men samtidigt ha koll på trafik som kommer från Thottsgatan. Ungefär 300 meter ner på gatan kommer en ny cykelväg som ansluter till stadsparken men fram till den måste cyklisten kryssa fram på en smal gata med bilar på bägge sidor och mötande bilar som inte väjer för en liten cykel. Här hade det varit läge att enkelrikta Thottsgatan och låta cykelvägen fortsätta på vänster sida med cykeltrafik i bägge riktningar. I kombination med en upphöjd cykelöverfart hade det skapat en mycket tryggare korsning för både fotgängare och cyklister. Samtidigt sänker man tempot för bilarna vilket alltid är positivt i en storstad.

Kommentarer