Bro breddas för cyklar


Malmös just nu ambitiösaste cykelprojekt är breddningen av Fersens bro. Anledningen till projektet är att knyta ihop två cykelstråk. För att inte behöva ta bort gångbanan eller inskränka på bilvägen (gud förbjude!) så valde man istället att bredda bron. Bygget visar lite på Malmös stads vilja att göra det bättre för cyklar och att de är villiga att satsa pengar på det.

Kommentarer