Malmö stad har målat in sig i ett hörn

Den nya cykelbanan längs Tessins väg

Malmö har i många år jobbat aktivt med förbättrad infrastruktur för cyklister. Inte sällan nämns staden i samma andetag som Köpenhamn och Amsterdam. Samtidigt är det en grundläggande skillnad mellan de två giganterna inom cykelinfrastruktur och cykelstaden Malmö. När danska och nederländska städer bygger cykelbana görs det på båda sidor om en gata. Malmö hittade en billigare lösning i dubbelriktade cykelbanor längs gatans ena kant. 

Den 10 juli 2020 publicerade Sydsvenskan en artikel med rubriken "Supercykelvägar kan byggas genom hela Malmö". Eftersom jag inte håller om att Malmö stads satsningar på cykelinfrastruktur är i världsklass och att det är långt kvar tills det finns något som kan klassas som supercykelväg i Malmö så skrev jag ett svar som publicerades den 21 juli (22 juli i papperstidningen):

En gång i tiden var Malmö en stad för cyklister. Då var det fler som cyklade än körde bil. Spår från den tiden kan ses än idag längs gator som Köpenhamnsvägen och Bellevuevägen. Där finns det cykelbana på båda sidor av gatan, precis som i Köpenhamn och Amsterdam. Det gjorde det även längs Tessins väg men cykelbanorna togs bort för att ge plats åt parkering för bilar. För bilen var framtiden och i framtiden fanns det ingen plats för cyklar.

Nu hävdar Malmö stad att de storsatsar på ökad cykling och visar stolt upp nya projekt som ska knyta ihop det splittrade nätet av cykelbanor. En sträcka som byggs just nu är längs just Tessins väg. Poetisk rättvisa kan tyckas men till skillnad från fornstora dagar blir det en dubbelriktad cykelbana längs bara den ena sidan, en lösning som Malmö stad har fastnat för av en enkel anledning: Det är billigare. Resultat blir dålig koppling till övrig trafik och större risk för olyckor. Ett exempel är när cykelbanan längs Elinelundsvägen byggdes. Den hänger så dåligt samman med den befintliga cykelbanan längs Bellevuevägen att bilister har kört in på den i tron att det är deras körbana. Trots det ska en liknande lösning göras längre norrut när Bellevuevägen får förlängd cykelbana till Fridhemstorget.

Om nu Malmö vill jämföra sig med världskända cykelstäder som Köpenhamn och Amsterdam är det dags att överge denna budgetlösning som mest är till för att få bort cyklister från körbanan. Förläng istället de cykelbanor som redan finns, till exempel längs Köpenhamnsvägen. Dessa skulle kunna fortsätta hela vägen till Värnhemstorget och i praktiken ända till Lund!

Tyvärr verkar Malmö stad istället ha målat in sig i ett hörn de inte kan komma ut ifrån. De är till och med beredda att bygga cykelbana längs ena sidan av en gata och göra den enkelriktad. Cyklister som är på väg åt andra hållet får snällt cykla i blandtrafik tillsammans med bussar och lastbilar. Det är vad som kommer att hända längs Davidshallsgatan när den anpassas till Malmöexpressen. Här hade det för en gångs skull passat bra med en dubbelriktad cykelbana längs ena sidan av gatan. Men inte längs den östra sidan som är planerat utan den västra. Då hade den kunnat knytas samman med cykelbanan längs Rådmansgatan i söder och Engelbrektsgatan i norr. Nu måste cyklister som är på väg mot universitet korsa en hårt trafikerad bussgata och en livlig fyrvägskorsning för att komma till den nya, ”Köpenhamnska”, cykelbanan. En cykelbana som inte löser kaoset som är korsningen med Drottningatan (egentligen Regementsgatan, mitt misstag). Där kommer det fortfarande vara blandtrafik.

Andelen trafikanter som väljer cykel ökar i Malmö men inte tillräckligt fort. Om Malmö stad på allvar vill uppmuntra till ökad cykling måste gamla käpphästar läggas åt sidan och nygamla idéer anammas. Saknas det inspiration är det inte långt till den stad som gett namn åt Köpenhamnsvägen.

Kommentarer